/files/1013/5157/4145/login-ozadje.jpg
Vogel Bohinj poletje Vogel Bohinj zima
Vogel Bohinj SlovenskoVogel Bohinj english
Spletne kamere
Bohinj vreme
Žičniške naprave
Bohinj panorama

VLAGATELJI

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV - 23.10.2017

PREVZEMNA NAMERA ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, D.D.

Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov objavljamo Prevzemno namero za odkup delnic družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d.

datum objave: 5.5.2017

ODLOČBA ATVP 

Agencija za trg vrednostnih papirjev je na podlagi Zakona o trgu finančnih inštrumentov in Zakona o prevzemih v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnika RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE d.d. za delnice ciljne družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d., dne 12.2.2016 odločila, da je prevzemna ponudba uspela.

ODLOČBA 

datum objave: 16.2.2016

OBVESTILO O IZIDU PREVZEMNE PONUDBE

V skladu s 54. členom Zakona o prevzemih je družba RRC Računalniške storitve d.d. (v nadaljevanju prevzemnik) objavila obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d., Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero (v nadaljevanju "ciljna družba"), objavljeno dne 17.12.2015 na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-17/2015-8 z dne 15.12.2015.

V času trajanja prevzemne ponudbe, to je od vključno 18.12.2015 do vključno 11.2.2016 do 12.00 ure, je ponudbo psrejelo 102 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 96.312 delnic ciljne družbe. Prevzemnik je tako, skupaj s 499.513 delnicami ciljne družbe , ki jih je imel v lasti na dan objave prevzemne ponudbe, imetnik skupno 595.825 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 59,69 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Na podlagi navedenega in skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta prevzemnik izjavlja, da je prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe z oznako ZVBG uspela.   

datum objeve: 15.2.2016 

MNENJE POSLOVODSTVA O PREVZEMNI PONUDBI (KLIKNITE)

datum objave: 26.12.2015  

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, D.D. (KLIKNITE)

datum objave: 17.12.2015 

PREVZEMNA NAMERA ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, D.D.

Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov objavljamo Prevzemno namero za odkup delnic družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d.

datum objave: 23.11.2015 

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Žičnice Vogel Bohinj, d. d., Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero, objavlja naslednje obvestilo:

Žičnice Vogel Bohinj, d. d. (»Družba«) javnost obvešča, da je dne 19.11.2015 s strani družbe KD Kapital d.o.o. prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev v Družbi z dne 18.11.2015.

Iz obvestila izhaja, da je družba KD Kapital d.o.o. kot imetnik 499.513 delnic ZVBG, kar predstavlja 50,045% osnovnega kapitala Družbe oz. 51,95 % v primeru upoštevanja lastnih delnic Družbe, dne 28. 9. 2015 sklenila pogodbo o nakupu in prodaji delnic. Preknjižba delnic na kupca in plačilo celotne kupnine prodajalcu je bilo izvedeno 18.11.2015

datum objave: 20.11.2015 

OBJAVA O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Žičnice Vogel Bohinj, d. d., Ukanc 6, 4265 Bohinsjko jezero, objavlja naslednje obvestilo:

Žičnice Vogel Bohinj, d. d. (»Družba«) javnost obvešča, da je dne 19.10.2015 s strani družbe RRC Računalniške storitve, d.d. prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev v Družbi z dne 16.10.2015.

Iz obvestila izhaja, da je družba RRC Računalniške storitve, d.d. kot kupec 499.513 delnic ZVBG, kar predstavlja 50,045% osnovnega kapitala Družbe oz. 51,95 % v primeru upoštevanja lastnih delnic Družbe, dne 28. 9. 2015 sklenila pogodbo o prodaji in nakupu delnic št. 76/P/KDK-15, ki narekuje plačilo celotne kupnine do 28.12.2015.

datum objave: 19.10.2015 

OBJAVA O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Žičnice Vogel Bohinj, d. d., Ukanc 6, 4265 Bohinsjko jezero, objavlja naslednje obvestilo:

Žičnice Vogel Bohinj, d. d. (»Družba«) javnost obvešča, da je dne 30. 9. 2015 s strani družbe KD Kapital d.o.o. prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev v Družbi z dne 28. 9. 2015.

Iz obvestila izhaja, da je družba KD Kapital d.o.o. kot imetnik 499.513 delnic ZVBG, kar predstavlja 50,045% osnovnega kapitala Družbe oz. 51,95 % v primeru upoštevanja lastnih delnic Družbe, dne 28. 9. 2015 sklenila pogodbo o nakupu in prodaji delnic. Po pogodbi je predvidena sočasno izpolnitev 90 dan od podpisa pogodbe, t.j. dne 28.12.2015 (preknjižba delnic na kupca in plačilo celotne kupnine prodajalcu).

datum objave: 16.10.2015

 

POSLOVNI NAČRTI

Poslovni načrt za leto 2016

POSLOVNA POROČILA IN LETNA POROČILA PO SRS 

Poslovno poročilo za leto 2015

Letna poročila po SRS za leto 2015

Poslovno poročilo za leto 2014

Letna poročila po SRS za leto 2014

 

 

PARKIRANJE

Zaradi povečanega obiska je možno, da so parkirna mesta zasedena.
Ob glavni cesti ni dovoljeno parkiranje in se kaznuje z globo.
Priporočamo P&R parkirišča z, večinoma brezplačnim, javnim prevozom (glej Linija 1 in redne linije).

POT SKOZI ŽAGARJEV GRABEN ZAPRTA!

Pot skozi Žagarjev graben se trenutno uporablja kot transportna pot gradbišča.

Zato je strogo porepovedan kakršenkoli prehod, za vse!

Hvala za razumevanje

RAZPIS DELOVNIH MEST ZA POLETNO SEZONO 2023

• PRODAJALKA v trgovini z oblačili ali v trgovini s spominki

• BLAGAJNIČARKA / BLAGAJNIK

• ČISTILKA / SOBARICA

• NATAKAR / NATAKARICA

• KUHAR / KUHARICA / POMOČNIK / POMOČNICA v kuhinji

Prijave pošljite na: info@vogel.siShrani

Vogel pokrovitelji