/files/4213/4851/3507/vogel-bohinj-05.jpg
Vogel Bohinj poletje Vogel Bohinj zima
Vogel Bohinj SlovenskoVogel Bohinj english
Spletne kamere Vogel zima
Bohinj vreme
Žičniške naprave
Bohinj panorama

Pravila na smučišču Vogel

Splošno

 • Vozovnice na osnovi veljavnega cenika lahko kupite na blagajni na spodnji ali zgornji postaji nihalne žičnice z gotovino, s plačilnimi (BA Maestro, Karanta) in kreditnimi karticami (American Expres, Visa, Eurocard).
 • Prodaja in kontrola vozovnic poteka preko računalniškega sistema. Obiskovalci so dolžni kljub avtomatski kontroli vozovnice pokazati na zahtevo pooblaščene osebe.
 • Poslabšanje vremena, megla, veter, zapora prog, prekinitev ali zastoj delovanja posameznih naprav niso razlogi za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti vozovnice. Pred nakupom smučarskih vozovnic se prepričajte o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču. Informacije so na voljo na spodnji postaji nihalke.
 • Oglaševanje na objektih in napravah je predmet posebnega dogovora z družbo Žičnice Vogel. Samovoljno oglaševanje je prepovedano. Odstranjevanje reklamnega materiala se zaračuna.
 • Ob morebitnih reklamacijah se obrnete na informacijsko pisarno (blagajno) ali v času smučarske sezone na nadzornika na smučišču.
 • Prireditve na smučišču ali objektih Žičnic Vogel so predmet dogovora z upravo družbe.

Povrnitev kupnine

 • Kupljenih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine.
 • Družba ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice.
 • V primeru poškodbe smučarja družba povrne kupnino samo poškodovancu s terminsko vozovnico in to na podlagi poškodbenega lista reševalne službe. Kupnina se povrne od naslednjega dne dalje. Bolezen ni razlog za povrnitev kupnine.
 • V primeru, da se imetnik sezonske vozovnice s sliko poškoduje pred 15. februarjem in narava poškodbe onemogoča uporabo vozovnice do konca zimske sezone, priznamo 50% popusta pri nakupu nove sezonske vozovnice v naslednji sezoni.
 • Če družba oceni, da je zapora prog in neobratovanje žičnic takega značaja, da gostje niso mogli izkoristiti vozovnic, lahko na blagajni spodnje postaje, po odčitanju in predaji karte dobijo popust pri nakupu novih poldnevnih ali dnevnih vozovnic. 

Zloraba vozovnic

 • Vozovnice so neprenosljive, razen prenosnih sezonskih in letnih vozovnic.
 • Pri že kupljenih vozovnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti vozovnic.
 • Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe.
  Družba si pri zlorabi vozovnice ali kršenju reda, pridržuje pravico do kazenske prijave zoper kršitelja.
 • V primeru nesreče osebe z zlorabljeno vozovnico na smučišču, stroške reševanja pokrije omenjena oseba.

Nakup in veljavnost vozovnic

 • Do nakupa otroške vozovnice so upravičene osebe v starosti od 6 do 14 let.
 • Študenti in dijaki ter osebe nad 60 let dnevne in poldnevne vozovnice po ceniku lahko kupijo na osnovi dokazila.
 • Skupinam nad 10 oseb pri nakupu kart priznamo popust.
 • Sezonske in letne vozovnice se izdajo na PVC čip, za katerega je potrebno položiti 5,00 EUR kavcije. Po izteku veljavnosti vozovnice, nepoškodovani PVC čip lahko vrnete na blagajni v zameno za kavcijo.   
 • Vozovnice, naložene v čip so veljavne samo skupaj z identifikacijsko karto.
 • Za zamenjavo poškodovane ali izgubljene sezonske vozovnice zaračunamo strošek izdelave nove karte - 2 EUR .
 • Vozovnice, ki jim je veljavnost pretekla, lahko zamenjate na blagajni žičnice z doplačilom stroška izdaje nadomestne vozovnice - 2 €. Vozovnic, ki so bile izdane pred sezono 2009/2010 ne nadomestimo.
 • Terminske vozovnice za družine so nižje za 20 %, cene so definirane v ceniku družinskih vozovnic, ki je sestavni del osnovnega cenika. Omenjeni popust lahko uveljavlja družina, ki šteje vsaj tri člane, od tega dva odrasla.
 • Fotografije zahtevamo na sledečih vozovnicah: letna, sezonska, sezonska pon-pet.

Poškodovanje naprav na smučiščih in žičnicah

 • Če družba ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško, ali katero drugo napravo na smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. Družba si pridržuje pravico do sprožitve kazenskega pregona zaradi poškodovanja tuje lastnine in ogrožanja varnosti prevozov.
 • Družba si pridržuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja ali varnega smučanja, odreče pravico dostopa na smučišče. Družba odreka dostop na žičnice in smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.
 • Na žičniških napravah se upošteva pisna navodila in navodila žičniškega osebja.

Prevoz prtljage, tovora in domačih živali

 • Prevoz osebne prtljage do 15 kg z nihalko je brezplačen (kovčki, nahrbtniki, torbe, smuči, itd).
 • Prevoz tovora nad 15 kg z nihalko se obračuna po ceniku.
 • Prevoz jadralnih padal z nihalko se zaračuna po veljavnem ceniku družbe.
 • Prevoz primerno zavarovanih psov z nihalko se zaračuna po ceniku.
 • Prevoz materiala se opravi s tovorno žičnico. Zaračuna se po veljavnem ceniku. Prevoz je potrebno predhodno najaviti tehničnemu vodji ali v informacijski pisarni spodnje postaje.
 • Družba ne prevzame odgovornosti za nepravočasno dostavo in prevoz nepravilno embaliranega tovora (poškodovanje, zmrzal, itd. ). Tovor mora biti pravilno embaliran in pripravljen za prevoz na žičniških napravah in zaščiten pred odtujitvijo, sicer ga mora spremljati lastnik ali predstavnik lastnika.

Zavarovanje in odgovornost

 • Varno smučanje si v največji meri zagotovite sami, z upoštevanjem pisnih navodil na napravah in smučiščih in ob upoštevanju navodil žičniškega osebja.
 • Vodje skupin so dolžni poskrbeti in odgovarjajo za varno smučanje skupine.
 • Skupini, ki kljub opozorilom s svojim smučanjem ogroža sebe ali druge osebe, družba prepove nadaljevanje smučanja.
 • Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičniških napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme oz. tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljavca žičnic.
 • Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe in poškodovanje opreme imetnikov vozovnic in drugih oseb, če poškodbe nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na urejenih in označenih smučiščih, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojene vožnje,neupoštevanja pravil FIS, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, smučanja pod vplivom alkohola ali mamil, itd.
 • Reklamacije, pritožbe, prijave telesnih poškodb in prijave poškodovanja opreme oz. tovora sprejme informacijska pisarna na spodnji postaji nihalne žičnice in nadzorniška služba v času smučarske sezone.
 • Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne smučarske vozovnice na dan poškodbe in zapisnik reševalne službe o nezgodi.
 • V primeru povzročitve nesreče na smučišču si družba pridržuje pravico za sprožitev kazenskega postopka, oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.
Parkiranje in uporaba prostorov
 • Parkiranje oz. uporaba parkirnih prostorov ob spodnji postaji žičnice je brezplačna - vozniki so dolžni upoštevati prometno signalizacijo in navodila redarjev.
 • Vozila na ali ob dostavnih cestah morajo biti parkirana tako, da je omogočen normalen promet ( avtobusi, snežni plug, druga prevozna sredstva ).
 • Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

 

Pravila na smučišču zimska sezona.

SEDEŽNICA NA ORLOVE GLAVE

ZAČNE Z OBRATOVANJEM 3. 6. 2023

vsak dan od 8:00 do 16:00

Prav tako začne z obratovanjem

OKREPČEVALNICA ORLOVE GLAVE

Vabljeni, da nas obiščete!

Nastanitev v zeleni sezoni

Vogel je zanimiv preko celega leta. Od splomladi do jeseni vam v zeleni preobleki ponuja obilo doživetih možnosti. V Alpski vasi Vogel pa lahko Vogel v zeleni preobleki odkrivate več dni. 

Nastanitve Vogel poletje

RAZPIS DELOVNIH MEST ZA POLETNO SEZONO 2022

• PRODAJALKA v trgovini z oblačili ali v trgovini s spominki

• BLAGAJNIČARKA / BLAGAJNIK

• ČISTILKA / SOBARICA

• NATAKAR / NATAKARICA

• KUHAR / KUHARICA / POMOČNIK / POMOČNICA v kuhinji

Prijave pošljite na: info@vogel.siShrani

Vogel pokrovitelji